ACHÉGATE AS TÚAS METAS COA FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT

A ferramenta ideal para impulsar o teu crecemento profesional nesas áreas nas que se crean relacións individuais ou grupais. Mellora a visión do teu potencial e a túa realidade.

3 ANOS ─ 600 HORAS LECTIVAS ─ CLASES FINS DE SEMANA

ACHÉGATE AS TÚAS METAS COA FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT

A ferramenta ideal para impulsar o teu crecemento profesional nesas áreas nas que se crean relacións individuais ou grupais. Mellora a visión do teu potencial e a túa realidade.

3 ANOS ─ 600 HORAS LECTIVAS ─ CLASES FINS DE SEMANA

+ENTENDEMENTO
Dás relacións interpersoais que se desenvolven na túa contorna profesional.

 

+CERCANÍA
Creando vínculos que che permitan abordar o teu traballo dunha forma máis eficiente e enriquecedora.

 

+RECURSOS
Para enfrontarte aos cambios de cada situación do ámbito profesional.

A FORMACIÓN
PERFECTA PARA


Traballadores sociais
Educadores
Médicos
Psicólogos
Artistas
Recursos humanos

CURSO BÁSICO
Toma de contacto vivencial cos principios básicos.
Adestraremos a escoita, a observación e o darse conta, entre outros.

CURSO SUPERIOR
Unha experiencia máis profunda. Coñeceremos a psicopatoloxía, principios da terapia e a súa aplicación en contornas profesionais.

CURSO SUPERVISIÓN
Adestramento e experiencia. O alumno desenvolve o seu estilo terapéutico.

A TITULACIÓN EN TERAPIA GESTALT

A formación en terapia Gestalt está composta por un total de 3 cursos máis un curso introductorio de preformación obrigatorio. O ter superado o curso de preformación dará acceso ao comezo do ciclo formativo de tres anos de duración que consta de tres niveles: curso básico, curso superior e curso de supervisión.

A formación podera seguir ampliándose a través dos cursos de post-grao nos que o alumno poderá profundar e especializarse nas áreas elixidas.

Ao longo da formación, en todos os seus niveis, centramos o obxectivo no coñecemento e manexo das ferramentas da Gestalt para a súa aplicación nas diversas áreas nas que se desenvolva a actividade profesional, con especial fincapé no coñecemento e transformación do alumno, que lle facilitará converter a propia neurose nun instrumento de traballo terapéutico a través do manexo da autenticidade e a transparencia.

CURSO PREVIO

Obxectivo: Comprender mediante a experimentación os aspectos e fundamentos da Terapia Gestalt.

Duración: 66 horas. 3 meses.
Horario: Sábados de 10 a 21 h.
Estrutura: 6 Talleres de fin de semana.

Os seis talleres, impartidos por terapeutas Gestalt acreditados, supoñen un achegamento ás técnicas gestálticas desde un enfoque eminentemente experiencial e vivencial.

Este curso supón o paso previo e porta de entrada á Formación en Terapia Gestalt. Nel abórdanse aspectos terapéuticos e didácticos.

CURSO BÁSICO

Obxectivos: Introdución no traballo e as técnicas gestálticas.
Duración: 150 horas en 12 fins de semana.

O Curso Básico é unha inmersión vivencial e experiencial na que se traballan os aspectos fundamentais da Terapia Gestalt como a Escoita, Darse Conta, Polaridades, Mecanismos Neuróticos, Técnicas Gestálticas, Soños, Creatividade…

As achegas teóricas das bases filosóficas da Gestalt, xunto co traballo vivencial en grupo, favorecerán a comprensión, experimentación e integración dos seus principios fundamentais contribuíndo ao desenvolvemento do crecemento persoal e proxección social do alumno/a.

CURSO SUPERIOR

Obxectivo: Profundar na actitude gestáltica e no manexo dos conceptos e técnicas aprendidas no curso anterior.
Duración: 200 horas en 11 fins de semana.

No Curso Superior iniciamos a teoría da práctica terapéutica desenvolvendo temas como Encadre, Primeira Entrevista, Tarefas do Terapeuta e Psicopatología. Neste curso, abórdanse aspectos fundamentais doutras modalidades terapéuticas tales como a Análise Corporal de W. Reich e a Visión da Terapia Sistémica.

CURSO DE SUPERVISIÓN

Obxectivo: Profundar na teoría sobre a práctica terapéutica: Hipótese diagnóstica , Seguimento do proceso, Finalización do proceso.
Duración: 235 horas en 12 fins de semana.

Neste último curso realizaranse prácticas supervisadas individuais e grupales que facilitarán a elaboración do perfil terapéutico do alumno. Inclúense talleres específicos de: Narcisismo, Escenas Temidas, Sexualidade e Relación Terapéutica.

CURSOS DE POSTGRADO

Actualmente contamos con dous cursos de posgrao:
– Clown e Gestalt
– Análise Bio-enerxético de Formación do Carácter

Infórmate sobre próximas convocatorias e forma de acceso.