En termos xerais, podo dicir que noso enfermar psicoemocional é mal comprendido, mal tratado e mal mirado polos sufrientes, os profesionais e...