Terapia de grupo

A Terapia Grupal ofrécenos a oportunidade de explorar e resolver os nosos conflitos e dificultades dentro dun espazo-tempo compartido.

A experiencia de expresarnos, escoitar e sentirnos escoitados, de apoiar e recibir apoio, axúdanos a encarar os nosos conflitos desde diferentes ópticas, a descubrir novos recursos e sobre todo darnos permiso para estar con outros, sentindo que somos nós mesmos.

Estimúlase a conciencia e a expresión dos sentimentos reais nun clima de confianza que facilita a cada membro para aceptarse como é: ampliando o auto-concepto, aumentando a autoestima, aprendendo a manexar as emocións, desenvolvendo recursos e mellorando a capacidade de estar con outros e aprender deles.

Este grupo xa está pechado